ພິທີຝຶກອົບຮົມການສ້າງກຸ່ມສື່ສານຂັ້ນບ້ານໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ

12/12/2022

ພິທີຝຶກອົບຮົມການສ້າງກຸ່ມສື່ສານຂັ້ນບ້ານໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມບ້ານພາຍໃນເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 - 16 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ບ້ານນາຫ້ອມ, ບ້ານໄຊສົມບູນ,ບ້ານໂພນໄຊ ແລະ ບ້ານ ອຸດົມສິນ ເມືອງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການນຳໃຊ້ ກຸ່ມວອດແອັບ (WhatsApp) ການສ້າງກຸ່ມສື່ສານຂັ້ນບ້ານໃຫ້ 4 ບ້ານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ເພັດໄພບູນ ໄຊມະນີ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານລັດດີຈິຕ໋ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ໂດຍມີອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານຈາກ 4 ບ້ານ ເຂົ້ານຮ່ວມທັງໝົດ 57 ທ່ານ, ຍິງ 43 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ການສ້າງກຸ່ມວອດແອັບ ((WhatsApp), ການນຳໃຊ້ແອັບ Lens ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄວ້ໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ນຳໃຊ້ຜ່ານຄອມພິວເຕີ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຄີວອາໂຄດຂອງກຸ່ມເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ການນຳໃຊ້ແອັບເພື່ອແປພາສາ ແລະ ຖ່າຍເອກະສານເຂົ້າໃນໂທລະສັບມືຖື ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ. ໃນນັ້ນທາງທິມງານນັກວິທະຍາກອນຈາກຂະແໜງ ບໍລິຫານລັດດີຈິຕ໋ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການສົ່ງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານໄອຊີທີ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາຕໍ່ວິທີການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານທາງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ນຳໃຊ້ແອັບດັ່ງກ່າວ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ທ່ານ ນາງ ເພັດໄພບູນ ໄຊມະນີ ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານລັດດີຈິຕ໋ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນສຳຄັນ ໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕ໋ອນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງບ້ານ ແລະ ກ່າວປິດປະຊຸມໃນເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີ.
ພາບ : ບຸນມາ ຄຳມະນີ
ຂ່າວ : ວັນນັນ ລໍຫວັນແປງ

 

ການເຝົ້າລະວັງ
ວິໃສທັດ