ການອອກແຮງງານ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ

 

 

ການເຝົ້າລະວັງ
ວິໃສທັດ