ການ​ເຄື່ອ​ນໄ​ຫວ
ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານພ້ອມດ້ວຍ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ອິທີແອວ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດສະຕຣາໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດ ຕສ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການເຕັກໂນໂລຊີເມືອງນາແລ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ
ບໍ​ລິ​ການ
ການອອກອະນຸຍາດການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ການອອກອະນຸຍາດການໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ
ເອ​ກະ​ສານ​ເຜິຍ​ແຜ່
​ຄັງ​ຄວາມ​ຮູ້
ເຕືອນໄພການກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງດ້ານລະບົບຄອມພິວເຕີ
ເຕືອນໄພທາງອິນເຕີເນັດ
ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

 

ການເຝົ້າລະວັງ
ວິໃສທັດ