ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ

16/10/2020

ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ

ຕອນແລງເວລາ 13 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020 ພະນັກງານພະແນກ ປທສ ໄດ້ພາກັນອອກແຮງງານອະນະໄມສ້ອມແປງອ້ອມພະແນກ ເພື່ອໃຫ້ສະອາດງາມຕາ
 

 

ການເຝົ້າລະວັງ
ວິໃສທັດ