Get Adobe Flash player
Address:
ບ້ານ ອຸດົມສິນ
ພະແນກ ປທສ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ຖະໜົນເລກທີ13
ປະເທດ ສປປ ລາວ
Phone:
+856 86-212 176
Fax:
086212176
Send an Email. All fields with an * are required.

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176