Get Adobe Flash player

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ພາລະ​ບົດບາດ
      
ພະ​ແນ​ກ ປທສ ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ແຂ​ວງ/​ເຈົ້າ​ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ​ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ ປທສ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ​ລັດ​ກ່ຽວກັບ​ຂະ​ແໝງ ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ໜ້າທີ່
          3.1  
ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຈັດ​ຕັງ​ປະຕິບັດ​ແນວທາງ ຂອງ​ພັກ-​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງລັດຖະບານທິດ​ທາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ກະຊວງ​ເພື່ອ​ຫັນ​ເປັນ​​ແຜນການ,​ແຜນ​ງານ,​ໂຄງການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແຂ​ວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.2 
ຂື້ນ​ແຜນການ​ໄລຍະ​ສັ້ນ,ກາງ ​ແລະ​ ໄລຍະ​ຍາວ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ ວຽກງານ​​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ​ການ ສື່ສານ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,​ເພື່ອ​ສະ​ເໝີກະຊວງອະນຸມັດ;
          3.3 
ເກັບກຳສະຖິຕິດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.4 
ອອກ​ອະນຸຍາດ, ຕໍ່ອາຍຸ,​ໂຈະ, ​ຖອນ ​ແລະ ​ຍົກ​ເລີກ ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທີ່​ແຂວງ/
                ນະຄອນຫຼວງ ຮັບຜິ​ດຊອບ ​ແລະ ​ຕໍ່​ອາຍຸ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄື້ນຄວາມ​ຖີ່​ວິທະຍຸ​ລະບົບ​ໂຟນີທີ່ກະຊວງ​ອະນຸມັດ​ແລ້ວ
;
          3.5 
ຄຸ້ມ​ຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ດ້ານ​ໄປສະນີ,​ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ ສື່ສານ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.6 
ເກັບ​ຄ່າ​ທໍານຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ ດ້ານ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການສື່ສານ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ ຕາມ​ກົດໝາຍກໍານົດ;  
          3.7​ 
ໃຫ້​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້​ອງ​ໃນ​ການ​ວ່າງ​ແຜນ, ຈັດ​ສັນ,ພັດທະນາ ​ແລະ​ ເປັນ
​ເຈົ້າ​ຄຸ້ມຄອງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໄປສະນີ
, ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;
          3.8
  ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ​ແລ​ະ ຊູ​ກຍູ້ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ ຂອງ​ບັນດາ​ຫ້ອງການ ​ໄປ​ສະ​ນີ,​  ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ ປະ​ຈໍ​າ​ເມືອ​ງ;          
          3.9  
ສະຫຼຸບ ​ແລະ ​ລາຍ​ງານ​ວຽກງານ​ຮອບ​ດ້ານຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ໃຫ້​ກະຊວງ  ​ແລະ ​ອົງການ​ປົກຄອງ​
                  ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ເປັນ​ປົກກະຕິ
;
          3.10  
ຂື້ນ​ແຜນ ຄຸ້ມ​ຄອງ, ບໍາລຸງ ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕໍ່​ພະນັກງານ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງແຂ​ວງ/ນະຄອນຫຼວງ​;
          3.11   
ປະຕິບັດໝ້າທີ່​ອຶ່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ກະຊວງ ​ແລະ ​ແຂວງ/ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ.

ຂອບເຂດສິດ
          4.1  
​ເຜີຍ​ແຜ່, ​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ທົ່​ວເຖິງ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ​ແລະ ສະ​ເໝີ ປັບປຸງກົດໝາຍ,ລະບຽບການ, ຂໍ້ກໍານົດ, ມະຕິ​ຄໍາ​ສັ່ງ, ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ, ​ແຈ້ງ​ການ​​ ​ແລະ ອຶ່ນໆ ດ້ານ​ໄປສະນີ, ​ໂທລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ​ແລະ​ການ​ສື່ສານ ​ແລະ​ ສອດ​ຄອ່ງ ກັບ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ ​ແຂວງ/ ນະຄອນຫຼວງໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
          4.2  
​ສະ​ເໝີປັບປຸງ, ສ້າງ​ຕັ້ງ ຫຼື ລົບ​ລ້າງ ກົງຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ​ ຕໍາ​ແໝ່ງງານທີ່​ຂື້ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂອງ​ພະແນ​ກ​ໃນ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ສອດຄ່ອງ;
          4.3​  
ເຈລະຈາ ​ແລະ ​ເຊັນ​ສັນຍາ, ອະນຸ​ສັນຍາ  ຫຼື ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ​ອຶ່ນໆ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ຕ່າ​ງໆ​ທາງ​ດ້າ​ໄປ​ສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການສື່ສານ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ກະຊວງ;
          4.4  
ອອກ​ແຈ້ງ​ການຄໍາ​ແນະ​ນໍາ ​ແລະ ລະບຽບການ​ອຶ່ນໆ  ຕໍ່​ບັນດາ​ຫົວໝ່ວຍທຸລະ​ກິດ ທີ່​ຂື້ນ​ກັບ;
          4.5  
​ເກັບ​ຄ່າ​ທໍານຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິ​ການ ດ້ານ ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລ​ະ ການ​ສື່ສານ ຕາມ​ຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ​ແລະ​ຕາມ​ກົດໝາຍທີ່​ກໍານົດ;
          4.6  
ສະ​ເໝີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນ-ຂັ້ນ​ເງິນ​ເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ວິ​ໃນຕໍ່​ພະນັກງານ​ທີ​ຂື້ນ​ກັບ​ຕົນ;
          4.7  
​ນໍາ​ໃຊ້​ຊັບ​ສົມບັດ ​ແລະ ​ງົບປະມານ ຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ຂອງ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;   
          4.8  
ຈັດ​ສັນ​ແລ​ະອະນຸມັດ​ການ​ກໍ່ສ້າງ, ຕິດ​ຕັ້ງ, ​ແລະ ວາງ​ເຄື່ອຂ່າຍ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທາງ​ດ້ານ​ໄປສະນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະ​ນາ​ຄົມ ​ແລະ ການສື່ສານ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ;      
          4.9   
ປະສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ​ວຽກງານ ​ໄປສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ ສື່ສານ;
          4.10  
ອອກ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ​ໄປ​ສະ​ນີ,​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ ສື່ສານ ເຊັ່ນຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ອຸປະກອນ​​ໂທລະ​ຄົມອຸປະກອນເຕັ​ກໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂ່າວສານ ( ​ໄອ​ທີ ), ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ກາ​ເຟສ້ອມ​ແປງ, ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ ​ແລະ ອື່ນໆ​ຕາ​ມາດ​ຕະການ​ກຳນົດ ຂອງ​ກະຊວງ;
          4.11  
ຮຽກປະຊູມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.
          4.12  
ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ໄກ່​ເກ່ຍ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ​ໃນ​ເມື່ອ​ມີ​ການສະ​ເໜີຫຼື ຮ້ອງ​ຟ້ອງ.
          4.13  
ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຕ່າງໆ ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ຕາມ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ກະຊວງ;
          4.14  
ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະຊວງ ​ແລະ ​ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176